Podsumowanie praktyk zawodowych

Dziś odbyło się podsumowanie 4-tygodniowej praktyki klasy 2b oraz 2d o profilu technik fotografii i multimediów. Uczniowie w ramach praktyki zawodowej mieli za zadanie przygotować i przedstawić przed komisją autorski projekt pod tytułem „Ochrona natury a wykorzystywanie plastiku w świecie fotografii”.

Projekt składał się z kilku części m.in. prezentowane były efekty sesji zdjęciowej z modelkami, przedstawione zostały fotografie martwej natury, ukazane zostały również plakaty oraz fotografie zachęcające innych ludzi do dbania o naszą planetę.

Projekt miał na celu ukazanie ponownego wykorzystania odpadów oraz ich przetworzenia na nowe materiały, które posłużyły jako rekwizyty do sesji zdjęciowej. Problematyka projektu związana z recyklingiem miała na celu również kształtowanie postawy ekologicznej wśród uczniów. Nie ulega wątpliwości, iż im więcej rzeczy segregujemy, tym więcej ma szanse na ponowne użycie, dzięki temu zostawiamy ziemię czystszą.

Za realizację praktyk odpowiadał Pan Kamil Winnicki.

Galeria