OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Na tym kierunku poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki oraz socjologii dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczysz się jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobista. Przejdziesz kurs udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Nauka na tym kierunku trwa 2 lata.


Pracę na po tym kierunku znajdziesz w domach opieki społecznej, w domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach oraz w organizacjach z sektora pozarządowego. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.