Technik ekonomista

Tylko u nas nauczyciele praktycy, mistrzowie zawodu.

W szkole nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.

Szkoła nie tylko uczy, ale też bawi:

- spływy kajakowe,

- warsztaty tematyczne,

- pikniki integracyjne,

- konkursy wyjazdowe.W trakcie nauki w zawodzie technik ekonomista będziesz:

- sporządzać dokumenty księgowe,

- prowadzić rachunkowości,

- stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,

- sporządzać uproszczony biznesplan,

- sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,

- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,

- obliczać zobowiązania podatkowe,

- stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,

- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,

- wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,

- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.


Po ukończeniu technikum w zawodzie technik ekonomista możesz:

- stosować zasady marketingu w działalności przedsiębiorstwa,

- obliczać podatki,

- prowadzić sprawy kadrowo–płacowe,

- sporządzać biznesplan firmy i analizować jej działalność,

- prowadzić prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,

- zajmować się sprzedażą produktów,

- prowadzić księgowość podmiotów gospodarczych.


Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.