Absolwenci

Każdego roku mury naszej szkoły opuszczają uczniowie, którzy rozpoczynają kolejny etap życia. Część z nich kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, inni podejmują pracę w zawodzie osiągając duże sukcesy. Wielu naszych absolwentów utrzymuje z nami kontakt oraz aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. My zaś śledzimy ich losy i sprawdzamy jak w kolejnych etapach swojej kariery realizują wyznaczone przez siebie cele i pasje oraz sprawdzamy ich osiągnięcia.

Więcej w zakładce LOSY ABSOLWENTÓW.