Formularz rekrutacyjny

Ukończona szkoła


Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku ul. Przemysłowa 100.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, w celu realizacji procesu dydaktycznego i monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz w celach marketingowych i reklamowych.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.