Default post image

JEDYNA W REGIONIE

Jedyna w regionie szkoła zawodowa dla dorosłych kształci w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca. Nauka trwa tylko 2 lata. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk zawodowych. Podbudowa - gimazjum, szkoła podstawowa. Wpisowe wynosi 100 zł oraz opłata semestralna również 100 zł.