Liceum ogólnokształcące - oferta kierunków

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowa...

Technikum - oferta kierunków

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Na starcie otrzymasz szkolny strój gastronomiczny - roboczy i reprezentacyjny na konkursy i wyjazdy. ...

Technik ekonomista

Tylko u nas nauczyciele praktycy, mistrzowie zawodu. W szkole nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.Szkoł...

Technik informatyk

Tylko u nas nauczyciele praktycy, mistrzowie zawodu. W szkole nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.Szko...

Technik żywienia i usług gastronomicznych - język i kuchnia kaszubska

Chcesz mieć dobrze płatną pracę? Być specjalistą na skalę światową z kultury, którą chce poznać coraz więcej...

Technik usług kelnerskich

Na starcie otrzymasz strój kelnera. Będziesz wyjeżdżał do najlepszych restauracji w Polsce. Nie płac...

Technik hotelarstwa

Na starcie otrzymasz strój niezbędny do reprezentowania zawodu hotelarza. Będziesz wyjeżdżał do najlepszych ...

Technik fotografii i multimediów

Na starcie otrzymasz strój fotografa. Szkoła zapewnia specjalistyczny, markowy sprzęt fotograficzny. N...

Szkoła branżowa - oferta kierunków

Kucharz

Na starcie otrzymasz szkolny strój gastronomiczny - roboczy i reprezentacyjny na konkursy i wyjazdy. ...

Kelner

Na starcie otrzymasz strój kelnera. Będziesz wyjeżdżał do najlepszych restauracji w Polsce. Nie płac...
1 sm

Szkoły młodzieżowe

Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcace nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język polski, historia, WOS, Przedmioty: język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym; WOS realizowany jest na poziomie podstawowym, a dla uczniów zainteresowanych na poziomie rozszerzonym. Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych (między innymi: filologia polska, wiedza o teatrze, prawo, historia, nauki polityczne, socjologia, pedagogika, psychologia).

Szczegółowy opis w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.

Technikum

Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku działa od 2006 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsze w mieście pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

Pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich, dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże Projekty doposażając szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach i wyjazdach fakultatywnych. Jako jedyna szkoła na własnej Platformie edukacyjnej prowadzimy nauczanie wspomagające w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner

Szkoła średnia jest szkołą na podbudowie gimnazjum, o czteroletnim cyklu nauczania. Realizujemy program z zakresu przedmiotów obowiązkowych ogólnych oraz zawodowych, innych dla danego zawodu, opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju i zagranicą. Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu technika poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wydawane przez szkołę świadectwa są dokumentami z mocą dokumentów państwowych. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szkoła kształci w zawodach:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.


Szkoła branżowa

Branżowa Szkoła I-go Stopnia kształci w zawodach KUCHARZ, KELNER.

Szkoła branżowa skierowana jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i szkołę podstawową, nauka trwa trzy lata. Uczniowie szkoły branżowej uczą się trzy dni tygodniu, pozostałe dwa dni to praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych specjalizujących się w gastronomii, gdzie zdobywają doświadczenie wymagane przez przyszłych pracodawców. Szkoła pomaga kandydatom w znalezieniu praktyki. Uczniowie szkoły branżowej podpisują z pracodawcami, u których będą odbywać praktyki umowę o pracę jako młodociani pracownicy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Szkoła branżowa I-go stopnia kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą kontynuować naukę zawodu w szkole branżowej II-go stopnia.

Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.