Liceum ogólnokształcące - oferta kierunków

liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcace nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowana dla ucznió...

Technikum - oferta kierunków

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zostań prawdziwym szefem kuchni! Bądź mistrzem smaku! Praktykuj u boku kucharzy z najlepszych restauracji i mistrzów ...

Technik ekonomista

Na tym kierunku nauczymy Cię jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i ...

Technik informatyk

W trakcie nauki w technikum zawodowym w zawodzie technik informatyk będziesz:• przygotowywać stanowisko komputerowe d...

Technik żywienia i usług gastronomicznych język i kuchnia kaszubska

Chcesz mieć dobrze płatną pracę? Być specjalistą na skalę światową z kultury, którą chce poznać coraz więcej turystów...

Technik usług kelnerskich

Kelner nie tylko serwuje potrawy i napoje. To wyjątkowy asystent konsumenta. Dba o estetykę miejsca posiłku. Nakrywa ...

Technik hotelarstwa

To praca pełna ekscytacji. Zawód dla najlepszych. Coraz wyższe wymagania klientów, to wielkie wyzwanie dla młodych ad...

Technik fotografii i multimediów

W trakcie nauki w technikum zawodowym w zawodzie technik fotografii i multimediów będziesz:• miał możliwość: zrozumie...

Szkoła branżowa - oferta kierunków

Kucharz

W trakcie nauki w szkole branżowej w zawodzie kucharz będziesz:• poznawać sekrety sztuki kulinarnej pod kierunkiem do...

Kelner

W trakcie nauki w szkole branżowej w zawodzie kelner będziesz:• wiedział jak profesjonalnie obsługiwać klientów lok...
1 sm

Szkoły młodzieżowe

Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcace nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język polski, historia, WOS, Przedmioty: język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym; WOS realizowany jest na poziomie podstawowym, a dla uczniów zainteresowanych na poziomie rozszerzonym. Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych (między innymi: filologia polska, wiedza o teatrze, prawo, historia, nauki polityczne, socjologia, pedagogika, psychologia).

Technikum

Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku działa od 2006 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsze w mieście pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

Pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich, dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże Projekty doposażając szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach i wyjazdach fakultatywnych. Jako jedyna szkoła na własnej Platformie edukacyjnej prowadzimy nauczanie wspomagające w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner

Szkoła średnia jest szkołą na podbudowie gimnazjum, o czteroletnim cyklu nauczania. Realizujemy program z zakresu przedmiotów obowiązkowych ogólnych oraz zawodowych, innych dla danego zawodu, opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju i zagranicą. Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu technika poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wydawane przez szkołę świadectwa są dokumentami z mocą dokumentów państwowych. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szkoła kształci w zawodach:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.


    Szkoła branżowa

    Branżowa Szkoła I-go Stopnia kształci w zawodach KUCHARZ, KELNER.

    Szkoła branżowa skierowana jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i szkołę podstawową, nauka trwa trzy lata. Uczniowie szkoły branżowej uczą się trzy dni tygodniu, pozostałe dwa dni to praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych specjalizujących się w gastronomii, gdzie zdobywają doświadczenie wymagane przez przyszłych pracodawców. Szkoła pomaga kandydatom w znalezieniu praktyki. Uczniowie szkoły branżowej podpisują z pracodawcami, u których będą odbywać praktyki umowę o pracę jako młodociani pracownicy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

    Szkoła branżowa I-go stopnia kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą kontynuować naukę zawodu w szkole branżowej II-go stopnia.

    Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.