Technik fotografii i multimediów

W trakcie nauki w technikum zawodowym w zawodzie technik fotografii i multimediów będziesz:

• miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej
jak i cyfrowej,
• poznawać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze,
• znał metody korekty zdjęć i montażu fotograficznego,
• obsługiwał sprzęt fotograficzny i filmowy oraz poznasz jego budowę i zasady funkcjonowania.
• w nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp.
• zapoznawać się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Ilustrator czy Flash.
• poznawał tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.


Po ukończeniu technikum zawodowego w zawodzie technik fotografii i multimediów możesz:

• prowadzić laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
• pracować w wydawnictwach i drukarniach, przemysłach optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
• pracować telewizji i wytwórniach filmowych.
• agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych.
• Prowadzić studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
• być fotoreporterem w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet i czasopism
• Być technikiem w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
• Pracować w ośrodkach historycznych, archiwa, muzea,


„Fotografia jako potężne medium wyrazu i komunikacji oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania”