Rekrutacja

Trwa nabór do szkół młodzieżowych na rok 2019/2020

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1
  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK HOTELARSTWA
  • TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
  • TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW – pod patronatem Akademii Sztuki w Szczecinie
  • TECHNIK EKONOMISTA
  • TECHNIK INFORMATYK

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 10

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  • KUCHARZ
  • KELNER

Informacje ogólne o szkole:

1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Pobieramy tylko opłatę administracyjną w wysokości 100 zł za każdy semestr (20 zł miesięcznie).
Dla zainteresowanych organizowana jest nauka języka kaszubskiego.

2. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Pracuje na programach
zatwierdzonych przez MEN. Szkoła wydaje wszystkie dokumenty takie jak w szkołach
publicznych: zaświadczenia,legitymacje, świadectwa i inne.

Zapraszamy wszystkich kandydatów i rodziców do zwiedzania naszej szkoły.
Od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 15.00
w piątki szkoła zaprasza do godz. 18.00

REKRUTACJA

Jeśli ukończyłeś gimnazjum i chcesz zapisać się do naszej szkoły, wejdź na stronę https://ponadgimnazjalne-slupsk.nabory.pl/

Jeśli ukończyłeś szkołę podstawową i chcesz zapisać się do naszej szkoły, wejdź na stronę https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl/

Po zalogowaniu się znajdź nas pod nazwą Technikum Zawodowe nr 1, Liceum Ogólnokształcące nr 10 lub Szkoła Branżowa I stopnia.

Po wyborze szkoły wybierz kierunek, który Cię zainteresuje.