Szkoła policealna - oferta kierunków

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Na kierunku tym dowiesz się jak rehabilitować osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. Nauczysz się jak pielęgno...

RACHUNKOWOŚĆ

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata. Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodo...

TECHNIK ADMINISTRACJI

Na kierunku Technik Administracji poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Nauczysz się przy...

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka na tym kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administ...

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku sz...

TECHNIK INFORMATYK

W trakcie nauki w zawodzie technik informatyk będziesz:• przygotowywać stanowisko komputerowe do pracy;• umiał wykona...
2 sm

Szkoły dla dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Kursy te zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika uzupełniające dla dorosłych.

To propozycja dla osób chcących:

 • zdobyć zupełnie nowy zawód, z nawet kilka zawodów,
 • uzupełnić wiedzę zawodową,
 • osiągnąć wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
 • przekwalifikować się zawodowo.

KANDYDACI

 • absolwenci wszystkich typów szkół - od 8 klasowych szkół podstawowych, gimnazjów poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
 • studenci i absolwenci studiów wyższych,
 • osoby, które przerwały naukę zawodu,
 • osoby, które chcą się przekwalifikować,
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych - odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Ukończenie kursu upoważnia słuchacz do przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zawód w 10 miesięcy - KKZ:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kucharz
 • Kelner - barman
 • Cukiernik
 • Rachunkowość
 • Sprzedawca
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa


Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

I Liceum Ogólnokształcące oferuje 4-letnią naukę w zaocznym systemie kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum oraz 2-letnią naukę dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. W systemie zaocznym zajęcia prowadzone są w piątek i sobotę. W piątek od godz. 15.15, w sobotę od rana. W liceum ogólnokształcącym istnieje możliwość wyboru nauki języka obcego - angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Ponadto możliwość zdobycia zawodu na kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez szkołę.

Szkoła policealna

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Słupsku rozpoczęła kształcenie 3 września 1993 r, jako pierwsza policealna szkoła dla dorosłych w regionie; najpierw na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Z roku na rok rozszerzana była oferta o nowe kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik usług gastronomicznych, technik prac biurowych, technik administracji, technik informatyk. A w ostatnich latach pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa,opiekun w domu pomocy społecznej.

Z oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej skorzystało blisko tysiąc słuchaczy. Dzięki czemu uzupełnili oni swoje wykształcenie, zdobyli kwalifikacje zawodowe i tym samym łatwiej przystosowali się do potrzeb rynku pracy regionu.

Szkoła posiada ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku edukacyjnym. Dysponuje własnym budynkiem, dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, pracownią gastronomiczną oraz pracownią do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunkach medycznych.

Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni nauczyciele oraz nauczyciele praktycy, którzy przekazują słuchaczom aktualne informacje z rynku pracy oraz zwracają uwagę na zagadnienia wykorzystania wiedzy teoretycznej na konkretnym stanowisku pracy.

Słuchacze szkoły odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i firmach usługowych i bardzo często otrzymują w tych firmach zatrudnienie.

Dostępne kierunki:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 2 LATA

TECHNIK ADMINISTRACJI 2 LATA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 2 LATA

OPIEKUN MEDYCZNY 1 ROK

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1 ROK

TECHNIK INFORMATYK 2 LATA

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły dla dorosłych - oferta kierunków.