O szkole

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku to pierwsza w regionie słupskim szkoła ponadpodstawowa niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, powstała z myślą o wspieraniu dorosłych i młodzieży w dążeniu do zdobywania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Mgr Małgorzata Iwańska – założyciel i dyrektor Zespołu Szkół – na początku lat '90 dostrzegła potrzebę zorganizowania szkoły, która w życzliwej atmosferze zapewni nie tylko zdobycie gruntownego wykształcenia ogólnego i specjalistycznego, ale przede wszystkim zagwarantuje nabycie umiejętności praktycznych, pomagających młodym ludziom sprostać wymogom stawianym przez zmienne warunki gospodarki rynkowej.

Historia szkoły sięga roku 1992. Wówczas decyzję o zezwoleniu na utworzenie Szkoły wydał Kurator Oświaty w Słupsku. 1 października 1992 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego. Już w pierwszym roku istnienia powstało Prywatne Policealne Studium Zawodowe. W maju 1995 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości.

Z roku na rok powiększało się grono uczniów, jak i pedagogów. Również oferta rozszerzała się o nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki. Od lipca 1999 szkoła posiada własny budynek - obecna siedziba, mieszczącą się przy ulicy Przemysłowej 100. Rok szkolny 2001/2002 powitano utworzeniem Pomorskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które postawiło sobie za zadanie podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w słupskich firmach.
Szkoła z roku na rok poszerza ofertę edukacyjną, dzięki czemu pozwala nie tylko uzupełnić wykształcenie, ale też zdobyć nowy zawód, niejednokrotnie pozwalający na przystosowanie się do nowych warunków życia i pracy.