ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Na kierunku tym dowiesz się jak rehabilitować osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. Nauczysz się jak pielęgnować, jak organizować czas wolny oraz jak efektywnie uczyć osoby niepełnosprawne samodzielności. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok.

Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci na zdobycie odpowiednich kwalifikacji, by rozpocząć pracę w domu opieki dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych. Można założyć także własną działalność.