RACHUNKOWOŚĆ

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata. Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, ekonomią oraz księgowością. Absolwenci tego kierunku zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, uzyskaną podczas zajęć wiedzą, zyskują szerokie perspektywy pracy w zawodzie.

Absolwent po ukończeniu kierunku technik rachunkowości nabędzie umiejętności w zakresie:
- prowadzania analizy finansowej,
- rozliczania wynagrodzeń,
- rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
- prowadzenia rachunkowości.


Absolwent może uzyskać zatrudnienie w :
- biurach rachunkowych,
- samorządach terytorialnych,
- urzędach skarbowych,
- bankach,
- dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw.

Absolwent tego kierunku może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Z nami zostaniesz prawdziwym mistrzem rachunkowości!