TECHNIK INFORMATYK

W trakcie nauki w zawodzie technik informatyk będziesz:

• przygotowywać stanowisko komputerowe do pracy;
• umiał wykonać lokalną sieć komputerową;
• mógł naprawić urządzenia techniki komputerowej;
• administrować systemami operacyjnymi;
• tworzyć i administrować bazy danych;
• tworzyć strony i aplikacje internetowe.


Po ukończeniu szkoły policealnej w zawodzie technik informatyk możesz:

• być informatykiem poszukiwanym na krajowych i zagranicznych rynkach pracy
• być twórczym, prestiżowym i bardzo dobrze opłacanym informatykiem
• łatwo znaleźć zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki
• być kompetentnym pracownikiem sektora branży technologii informatycznych.
• możesz łączyć wykonywany zawód ze swoją pasją, dając powód do zadowolenia i samorealizacji.


„Nie martw się jeśli nie działa to dobrze- gdyby wszystko działało, nie miałbyś pracy” – Prawo Mosher’a w inżynierii oprogramowania”