Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Egzaminy zawodowe

Drodzy Uczniowie,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych organizowanych w sesji Zima 2022: styczeń - luty 2022 oraz z komunikatami Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Przypominamy, że egzamin jest zdany, jeśli zdający uzyska:

  • z części pisemnej - minimum 50%,
  • z części praktycznej - minimum 75%.

Termin ogłoszenia wyników: 31 marca 2022 r.


KOMUNIKATY CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji Zima 2022 r.

➾ FORMUŁA 2017 (dwuliterowe: TG.07, TG.12, TG.13, TG.16):

➾ FORMUŁA 2019 (trzyliterowe: HGT.03, HGT.12, BPO.02):