Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

InneOrganizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r. - inauguracja roku szkolnego:
• godz. 10:00 - klasy: IA, IB, IF oraz IBR, IIBR, IIIBR oraz IVC LO,
• godz. 11:00 - klasy: IIA, IIB, IIF, IIIA, IIIB, IVA, VC oraz VD.

I semestr trwa od 1 września do 31 grudnia 2023 r.
II semestr trwa od 1 stycznia do 31 sierpnia 2024 r.

Spotkania z rodzicami

• 30 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 - spotkanie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego oraz Szkoły Branżowej w auli dużej.

Przerwa świąteczna i ferie

• 23 grudnia 2023 r - 1 stycznia 2024 r. - zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
• 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. - ferie zimowe,
• 28 marca – 2 kwietnia 2024 r - wiosenna przerwa świąteczna.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


Egzamin maturalny

Część pisemna:
• 7 maja 2024 r. - język polski PP,
• 8 maja 2024 r. - matematyka PP,
• 9 maja 2024 r. – język angielski PP / język niemiecki PP,
• 10 maja 2024 r. – wiedza o społeczeństwie PR / język niemiecki PR,
• 13 maja 2024 r. – język angielski PR / filozofia PR,
• 14 maja 2024 r. - biologia PR,
• 15 maja 2024 r. - matematyka PR,
• 16 maja 2024 r. - chemia PR,
• 17 maja 2024 r. - geografia PR,
• 20 maja 2024 r. – język polski PR,
• 21 maja 2024 r. – historia PR,
• 22 maja 2024 r. – informatyka PR,
• 23 maja 2024 r. – fizyka PR.

Część ustna:
• od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja - język polski / język angielski / język niemiecki.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 9 lipca 2024 r.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego dostępnych pod linkiem: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe

• Sesja 1. 2024 Zima (termin główny: 9 – 20 stycznia 2024 r.)
• Sesja 2. 2024 Lato (termin główny: 3 – 19 czerwca 2024 r.)

Zakończenie roku szkolnego

• 26 kwietnia 2024 r. - koniec roku szkolnego dla klas maturalnych,
• 21 czerwca 2024 r. - koniec roku szkolnego,
• 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. - ferie letnie.

Egzaminy poprawkowe

• 20 sierpnia 2024 r. (godz. 9.00) - egzaminy poprawkowe maturalne (część pisemna),
• 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy poprawkowe maturalne (część ustna),
• 10 września 2023 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego,
• egzaminy poprawkowe przedmiotowe: sierpień 2024 r.Plan lekcji


Wszystkie informacje dotyczące planu lekcji / nieobecności nauczycieli / odwołanych lub przełożonych zajęć / wydarzeń szkolnych znajdziecie w Librusie.Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I Technikum

Wykaz podręczników do klasy I Branżowej Szkoły I-go stopniaWyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - informacje ogólne

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Upoważnienie do reprezentowania ucznia pełnoletniego

Wniosek należy złożyć do 8 września 2023 r.Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów (Allianz) wynosi 47zł. Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas (nie na konto bankowe) w terminie do 30 września 2023 r.

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.Opłaty

Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie płacisz za produkty wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Pobieramy tylko opłatę administracyjną w wysokości 150 zł za każdy semestr. Opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe.


Dane do przelewu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku
ul. Przemysłowa 101
Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2763 0000 0001 4370 8042
NIP: 839-000-99-34