Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

InneOrganizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r. - inauguracja roku szkolnego:
• godz. 10.00 - wszystkie klasy pierwsze Technikum Zawodowego i Szkoły Branżowej,
• godz. 11.00 - pozostałe klasy.

I semestr trwa od 1 września do 31 grudnia 2022 r.
II semestr trwa od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r.

Praktyki zawodowe

• klasa IIIA: 03 - 28 października 2022 r. (4 tygodnie),

• klasa IVC: 14 - 25 listopada 2022 r. (2 tygodnie) oraz 17 - 28 kwietnia 2023 r. (2 tygodnie).

Spotkania z rodzicami

• 30 sierpnia 2022 r. - spotkanie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego oraz Szkoły Branżowej w auli dużej według harmonogramu:
- godz. 16:00 – kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,
- godz. 17:00 – kierunki: technik hotelarstwa oraz technik fotografii i multimediów.

Przerwa świąteczna i ferie

• 23 grudnia 2022 r - 1 stycznia 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
• 16 – 29 stycznia 2023 r. - ferie zimowe,
• 6 – 11 kwietnia 2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

• 31.10.2022 r.,
• 02.05.2023 r.,
• 04.05.2023 r.,
• 05.05.2023 r.,
• 08.05.2023 r.,
• 09.06.2023 r.

O pozostałych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych będziemy informować na bieżąco.

Egzamin maturalny

Część pisemna:
• 4 maja 2023 r. - język polski PP,
• 5 maja 2023 r. – język angielski PP / język niemiecki PP,
• 8 maja 2023 r. - matematyka PP,
• 9 maja 2023 r. - język angielski PR,
• 10 maja 2023 r. – wiedza o społeczeństwie PR / język niemiecki PR,
• 11 maja 2023 r. - biologia PR,
• 12 maja 2023 r. - matematyka PR,
• 15 maja 2023 r. - chemia PR,
• 16 maja 2023 r. - geografia PR,
• 17 maja 2023 r. – język polski PR,
• 18 maja 2023 r. – historia PR,
• 19 maja 2023 r. – fizyka PR,
• 22 maja 2023 r. – informatyka PR.

Część ustna:
• od 10 do 23 maja 2023 r. (z wyjątkiem 14 i 21 maja) - język polski / język angielski / język niemiecki.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 7 lipca 2023 r.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego dostępnych pod linkiem: https://szkoly-slupsk.pl/strony/egzamin-maturalny.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe

• Sesja 1. 2023 Zima (termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r.)
• Sesja 2. 2023 Lato (termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r.)

Zakończenie roku szkolnego

• 28 kwietnia 2023 r. - koniec roku szkolnego dla klas maturalnych,
• 23 czerwca 2023 r. - koniec roku szkolnego,
• 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. - ferie letnie.

Egzaminy poprawkowe

• 21 sierpnia 2023 r. - egzaminy poprawkowe maturalne (część ustna),
• 22 sierpnia 2023 r. (godz. 9.00) - egzaminy poprawkowe maturalne (część pisemna),
• 8 września 2023 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego,
• egzaminy poprawkowe przedmiotowe: sierpień 2023 r.Plan lekcji


Wszystkich informacji dotyczących planu lekcji udzielają wychowawcy klas oraz Pan Wicedyrektor Krzysztof Goliszek. Informacje o nieobecnościach nauczycieli oraz odwołanych/przełożonych zajęciach znajdziecie w Librusie.


TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1

BRANŻOWA SZKOŁA I-GO STOPNIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 10

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I Technikum

Wykaz podręczników do klasy I Branżowej Szkoły I-go stopniaWyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - informacje ogólne

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Upoważnienie do reprezentowania ucznia pełnoletniego

Wniosek należy złożyć do 7 września 2022 r.Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów (Allianz) wynosi 46zł. Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas (nie na konto bankowe) w terminie do 30 września 2022 r.

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.Opłaty

Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie płacisz za produkty wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Pobieramy tylko opłatę administracyjną w wysokości 150 zł za każdy semestr. Opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe.


Dane do przelewu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku
ul. Przemysłowa 101
Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2763 0000 0001 4370 8042
NIP: 839-000-99-34