Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

InneOrganizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września - inauguracja roku szkolnego:
• godz. 10.00 klasy IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IVA,
• godz. 11.00 klasy IA, IB, I BR,
• godz. 12.00 klasy IIA, IIB, IIC LO, IIA BR, IIIA BR, IIIC BR.

I semestr trwa od 1 września do 31 grudnia 2021 r.
II semestr trwa od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Praktyki zawodowe

• 13 września - 8 października 2021 r. - praktyki zawodowe klas IIIA oraz IIIC.

Spotkania z rodzicami

• 31 sierpnia 2021 r. (godz. 16:00) - spotkanie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego oraz Szkoły Branżowej.

• 04 października 2021 r. (godz. 16:00) - spotkanie dla Rodziców uczniów wszystkich klas Technikum Zawodowego, Szkoły Branżowej oraz Liceum Ogólnokształcącego.

Przerwa świąteczna i ferie

• 23 grudnia 2021 r - 2 stycznia 2022 r. - zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
• 14 – 27 lutego 2022 r. - ferie zimowe,
• 14 – 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

• 14 października 2021 r.
• 12 listopada 2021 r.
• 7 stycznia 2022 r.
• 2 maja 2022 r.
• 4, 5, 6 maja 2022 r.
• 17 czerwca 2022 r.

Egzamin maturalny

Część pisemna:
• 4 maja 2022 r. - język polski PP,
• 5 maja 2022 r. – matematyka PP,
• 6 maja 2022 r. - j. angielski PP / j. niemiecki PP,
• 9 maja 2022 r. - j. angielski PR,
• 10 maja 2022 r. – j. polski PR,
• 11 maja 2022 r. - matematyka PR,
• 12 maja 2022 r. - biologia PR,
• 13 maja 2022 r. - wiedza o społeczeństwie PR / j. niemiecki PR,
• 16 maja 2022 r. - chemia PR,
• 17 maja 2022 r. – historia PR,
• 18 maja 2022 r. – geografia PR,
• 19 maja 2022 r. – fizyka PR,
• 20 maja 2022 r. – informatyka PR.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego dostępnych pod linkiem: https://szkoly-slupsk.pl/strony/egzamin-maturalny.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe

• sesja zimowa: styczeń/luty 2022 r.
• sesja letnia: czerwiec 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

• 29 kwietnia 2022 r. - koniec roku szkolnego dla klas maturalnych,
• 24 czerwca 2022 r. - koniec roku szkolnego,
• 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. - ferie letnie.

Egzaminy poprawkowe

• 23 sierpnia 2022 r. (godz. 9.00) - egzaminy poprawkowe maturalne,
• 9 września 2022 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego,
• egzaminy poprawkowe przedmiotowe: sierpień 2022 r.Plan lekcji


TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1
BRANŻOWA SZKOŁA I-GO STOPNIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 10

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I Technikum

Wykaz podręczników do klasy I Branżowej Szkoły I-go stopniaStypendia

Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2021/2022 - informacja ogólna

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – podstawa prawna

Informacja dotycząca rozliczania stypendium – katalog wydatków

Upoważnienie do reprezentowania ucznia pełnoletniego

Oświadczenie

Wniosek należy złożyć do 15 września 2021 r.Wyprawki szkolne

Wyprawka szkolna - informacje ogólne

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Upoważnienie do reprezentowania ucznia pełnoletniego

Wniosek należy złożyć do 7 września 2021 r.Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów (PZU NNW Edukacja) wynosi 32zł. Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas (nie na konto bankowe) w terminie do 30 września 2021 r.

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.Opłaty

Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie płacisz za produkty wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Pobieramy tylko opłatę administracyjną w wysokości 150 zł za każdy semestr. Opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe.


Dane do przelewu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku
ul. Przemysłowa 100
Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2763 0000 0001 4370 8042
NIP: 839-000-99-34