Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O szkole


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku to pierwsza w regionie słupskim szkoła ponadpodstawowa niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, powstała z myślą o wspieraniu dorosłych i młodzieży w dążeniu do zdobywania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Mgr Małgorzata Iwańska – założyciel i dyrektor Zespołu Szkół – na początku lat '90 dostrzegła potrzebę zorganizowania szkoły, która w życzliwej atmosferze zapewni nie tylko zdobycie gruntownego wykształcenia ogólnego i specjalistycznego, ale przede wszystkim zagwarantuje nabycie umiejętności praktycznych, pomagających młodym ludziom sprostać wymogom stawianym przez zmienne warunki gospodarki rynkowej. Historia szkoły sięga roku 1992. Wówczas decyzję o zezwoleniu na utworzenie Szkoły wydał Kurator Oświaty w Słupsku. 1 września 1992 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego. Już w pierwszym roku istnienia powstało Prywatne Policealne Studium Zawodowe. W maju 1995 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Z roku na rok powiększało się grono uczniów, jak i pedagogów. Również oferta rozszerzała się o nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki. Od lipca 1999 szkoła posiada własny budynek - obecna siedziba, mieszczącą się przy ulicy Przemysłowej 101. Rok szkolny 2001/2002 powitano utworzeniem Pomorskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które postawiło sobie za zadanie podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w słupskich firmach.
Szkoła z roku na rok poszerza ofertę edukacyjną, dzięki czemu pozwala nie tylko uzupełnić wykształcenie, ale też zdobyć nowy zawód, niejednokrotnie pozwalający na przystosowanie się do nowych warunków życia i pracy.Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Iwańska


WICEDYREKTOR

Krzysztof Goliszek


WICEDYREKTOR

Adam Leszczyński


NAUCZYCIELSTWO

Blok przedmiotów ogólnokształcących

biologia

 • Marta Szynszecka

biznes i zarządzanie

 • Olesia Złamaniec

chemia

 • Marzena Jędrych
 • Marzena Żywiecka

edukacja dla bezpieczeństwa

 • Grzegorz Przybysz

filozofia

 • Wojciech Gajewski

fizyka

 • Marzena Jędrych
 • Marta Szynszecka

geografia

 • Małgorzata Cymek-Dudzik
 • Małgorzata Goliszek
 • Marta Mickiewicz

historia

 • Roman Cierniak
 • Magdalena Dawidowska
 • Magdalena Szumiło

historia i teraźniejszość

 • Wojciech Gajewski
 • Magdalena Szumiło

informatyka

 • Elżbieta Buca-Mularczyk
 • Sławomir Kwiatkowski
 • Marcin Rusinek

języki angielski

 • Agnieszka Kłobuch
 • Emilia Marchewka
 • Magdalena Pawlak

język kaszubski

 • Edyta Nasfeter-Kiełpińska

język niemiecki

 • Joanna Daczkowska
 • Edyta Nasfeter-Kiełpińska

język polski

 • Renata Cierniak
 • Urszula Szulc-Zacharzewska
 • Anna Żyłka

język polski dla obcokrajowców

 • Olesia Złamaniec

język rosyjski

 • Arnold Szczucki

matematyka

 • Krzysztof Goliszek
 • Anna Janus
 • Daria Zwierz

podstawy przedsiębiorczości / prowadzenie działalności gospodarczej

 • Aleksandra Adamowicz
 • Justyna Piechowska

religia

 • Michał Czyżak
 • Marcin Rusinek

wiedza o społeczeństwie

 • Magdalena Dawidowska
 • Wojciech Gajewski
 • Justyna Kosicka
 • Magdalena Szumiło

wychowanie fizyczne

 • Liudmyla Promoskal

Blok przedmiotów zawodowych

administracyjne

 • Elżbieta Buca-Mularczyk
 • Katarzyna Rydzewska
 • Jan Strzelbicki

fotograficzne

 • Tomasz Giczewski
 • Michał Giedrojć
 • Bogna Juchnowicz
 • Rafał Szamocki
 • Janusz Wroński

gastronomiczne

 • Marta Gołębska
 • Hubert Kiełbasa
 • Monika Kujawa
 • Emilia Nowak
 • Elżbieta Polenceusz
 • Waldemar Stachowski
 • Piotr Strzelczyk
 • Marta Szynszecka
 • Teresa Żamojdzin

hotelarskie

 • Aleksandra Anuszewska
 • Justyna Piechowska

ochrona fizyczna osób i mienia

 • Marek Janta Lipiński
 • Grzegorz Przybyszsekretariat

 • Agnieszka Firgolska

kierownik praktyk zawodowych

 • Natalia Tittke

pedagog

 • Beata Wrońska

psycholog

 • Aleksandra Szwochertowska
 • Elżbieta Jacniacka

tyflopedagog

 • Beata Świergal-Samsel

Biblioteka

Biblioteka to miejsce szczególne. Tutaj dobrze muszą czuć się zarówno książki, jak i korzystający z ich bogactwa ludzie. Nasza szkolna biblioteka nie jest tylko "wypożyczalnią lektur", ale jest miejscem spotkań uczniów podczas zajęć i poza nimi.


Samorząd Uczniowski

W skład SU w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą:

 • Ewa Palewska - przewodnicząca,
 • Antoni Hubert - zastępca przewodniczącej
oraz członkowie Samorządu:
 • Amelia Lauren,
 • Kinga Holiczko,
 • Oliwia Rahoza,
 • Alan Bogucki,
 • Konrad Kwapiński,
 • Martyna Iskra.


Samorząd Szkolny to cała społeczność uczniowska ZSP.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Olesia Złamaniec.


Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami i zasadami pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
- wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, a także rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
- rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest dobrowolnie i nieodpłatnie.


W każdej chwili możecie zwrócić się do szkolnego pedagoga Pani Beaty Wrońskiej oraz psychologów (Pani Elżbieta Jacniacka i Pani Aleksandra Szwochertowska) ze swoimi pytaniami czy problemami.

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia godziny spotkania po wcześniejszym kontakcie.

PADLET - wirtualny gabinet pedagoga szkolnego.

Absolwenci

Każdego roku mury naszej szkoły opuszczają uczniowie, którzy rozpoczynają kolejny etap życia. Część z nich kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, inni podejmują pracę w zawodzie osiągając duże sukcesy. Wielu naszych absolwentów utrzymuje z nami kontakt oraz aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. My zaś śledzimy ich losy i sprawdzamy jak w kolejnych etapach swojej kariery realizują wyznaczone przez siebie cele i pasje oraz sprawdzamy ich osiągnięcia.

Paulina Marcinkowska - uczęszczała do klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i to właśnie w naszej szkole zainteresowała się gotowaniem oraz zdobyła wiedzę i umiejętności, które pozwoliły jej rozwinąć swoją pasję, jaką jest tworzenie niesamowitych wypieków. Od niedawna Paulina prowadzi w Słupsku swoją pracownię tortów artystycznych Leśna Słodycz, do której serdecznie Was zapraszamy!

Mateusz Sulik – ukończył szkołę w 2012r. zdobywając zawód technik kelner. Podczas nauki Mateusz wielokrotnie reprezentował szkołę w konkursach regionalnych i ogólnopolskich, m.in. w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Po ukończeniu szkoły kontynuował naukę w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz pracował jako kelner w kilku renomowanych trójmiejskich restauracjach, m.in. w restauracji ‘U kucharzy” w Sopocie, firmowanej nazwiskiem znanego restauratora Adama Gesslera. Aktualnie Mateusz jest menadżerem w jednej z najlepszych restauracji w Trójmieście - 1611 Restaurant, przy pięciogwiazdkowym hotelu Dwór Oliwski. Mateusz przyznaje, że jego praca jest jego pasją, a swój sukces zawdzięcza swojej determinacji, ciężkiej pracy oraz wiedzy i doświadczeniu, które zdobył uczęszczając do Technikum Zawodowego nr 1 w Słupsku.