Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

II edycja Regionalnego Konkursu Fotograficznego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100 ogłasza II edycję REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych: "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI - MÓJ DOM, MÓJ REGION".

Wszystkie szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie. Zachęcamy do udziału!


REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

II edycja

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”


Regulamin konkursu


I. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku
ul. Przemysłowa 100
szkoly-slupsk.pl/

II. Cele konkursu:

 1. Ukazanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości.
 2. Oryginalność ujęcia tematu.
 3. Inspirowanie do działań artystycznych.

III. Szczegóły konkursu:

 1. Tematyką Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region” jest ukazanie w formie fotografii np. krajobrazu / przyrody / architektury związanej z miejscem zamieszkania uczestnika konkursu (miasta, wsi, regionu).
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z powiatu słupskiego (w tym miasta Słupsk) oraz powiatów ościennych (bytowskiego, koszalińskiego, lęborskiego i sławieńskiego).
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie fotografii i wysłanie jej w formie cyfrowej (plik .jpg / .jpeg) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2) do 20 maja 2022 r. na adres email podany przez Organizatora:

  zsp.przemyslowa100@gmail.com

  Plik ze zdjęciem musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy nie przysyłać odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych tradycyjną pocztą.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia własnego autorstwa.

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Nadesłane prace nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 2. Każde zgłoszenie prac jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające.
 4. Zgłaszający zezwala organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.
 5. W ocenie zdjęć nadesłanych na konkurs będą brane pod uwagę:
  · prawdziwość (brak filtrów, brak retuszy itd.);
  · oryginalność (sytuacja wykonania, gra świateł, ciekawa perspektywa);
  · zgodność z tematem konkursu;
  · ogólne wrażenia artystyczne;
 6. Zgłoszone do konkursu fotografie oceni profesjonalne jury – nauczyciele przedmiotów zawodowych w klasach o profilu technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku.
 7. Wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do Organizatora w formie cyfrowej (skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych załączników nr 1 i 2).
 8. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na Facebook’u i stronie internetowej szkoły (szkoly-slupsk.pl) do 26 maja 2022 r. oraz przesłana w zwrotnej wiadomości email.
 9. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz bony upominkowe.
 10. O formie przekazania nagród Organizator poinformuje zwycięzców drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z danymi przekazanymi w karcie zgłoszenia.
 11. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email: zsp.przemyslowa100@gmail.com.