Kolędowanie po kaszubsku

Dzysô je ten ôrt cëszë, a wszãdze to dowiérné czekanié.
Czekôjmë, dzys cud sã stanie.
Na te nôpiãkniészé swiãta cëdownëch żëczbów mòc.
Niech òne sã wszëtczé zjiszczą w tã Wilëjną Noc!

Nasi Kaszubi składają serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Mają też nadzieję, że wykonana przez nich kolęda, umili czas wszystkim wspólnie świętującym przy wigilijnym stole.

Gòdowéch Swiãt!