Default post image

Nasza Pani dyrektor została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Wręczenie odznaczenia odbyło 25 listopada się podczas konferencji zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP podsumowującej 20 lecie niezależnej oświaty w Polsce pt. „Ruch obywatelski na rzecz edukacji - osiągnięcia i nowe wyzwania".

Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił prof. Henryk Samsonowicz, pierwszy minister edukacji w III RP.

Medal który z rąk Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall przyjęła nasza Pani dyrektor był uwieńczeniem jej wieloletniego wkładu w rozwój oświaty niepublicznej.

Serdecznie gratulujemy.