Regionalny konkurs fotograficzny

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100 ogłasza REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych: "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI - MÓJ DOM, MÓJ REGION".

Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie w formie fotografii miejsca swojego zamieszkania np. krajobrazu/ przyrody/ architektury, związanej z miastem, wsią lub regionem. Termin nadsyłania prac mija 16 kwietnia 2021 r. Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: zsp.przemyslowa100@gmail.com. Więcej informacji znajdziecie w poniższym regulaminie.

Zachęcamy do udziału!


REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku
ul. Przemysłowa 100
http://www.szkoly-slupsk.pl/

II. Cele konkursu:

 1. Ukazanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości;
 2. Oryginalność ujęcia tematu;
 3. Inspirowanie do działań artystycznych;

III. Szczegóły konkursu:

 1. Tematyką Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region” jest ukazanie w formie fotografii np. krajobrazu / przyrody / architektury związanej z miejscem zamieszkania uczestnika konkursu (miasta, wsi, regionu).
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu słupskiego (w tym miasta Słupsk) oraz powiatów ościennych (bytowskiego, koszalińskiego, lęborskiego i sławieńskiego).
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii i wysłanie jej w formie cyfrowej (plik .jpg / .jpeg) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2) do 16 kwietnia 2021 r. na adres email podany przez Organizatora:
  zsp.przemyslowa100@gmail.com
  Plik ze zdjęciem musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy nie przysyłać odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych tradycyjną pocztą.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia własnego autorstwa.

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Nadesłane prace nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich. Dopuszczalne jest uwiecznienie na fotografii wizerunku autora zdjęcia.
 2. Każde zgłoszenie prac jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające.
 4. Zgłaszający zezwala organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.
 5. W ocenie zdjęć nadesłanych na konkurs będą brane pod uwagę:
  • prawdziwość (brak filtrów, brak retuszy itd.);
  • oryginalność (sytuacja wykonania, gra świateł, ciekawa perspektywa);
  • zgodność z tematem konkursu;
  • ogólne wrażania artystyczne;
 6. Zgłoszone do konkursu fotografie oceni profesjonalne jury – nauczyciele przedmiotów zawodowych w klasach o profilu technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku.
 7. Wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do Organizatora w formie cyfrowej (skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych załączników nr 1 i 2).
 8. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na Facebook’u szkoły do 23 kwietnia 2021 r. oraz przesłana w zwrotnej wiadomości email.
 9. Organizator przewiduje następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca karta podarunkowa o wartości 250 zł;
  • za zajęcie II miejsca karta podarunkowa w wysokości 150 zł;
  • za zajęcie III miejsca karta podarunkowa w wysokości 100 zł;
  • nagrody rzeczowe za wyróżnienia.
 10. O formie przekazania nagród Organizator poinformuje zwycięzców drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z danymi przekazanymi w karcie zgłoszenia.
 11. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email: zsp.przemyslowa100@gmail.com