Default post image

WSZYSTKIE SZKOŁY BEZPŁATNIE - ZAPRASZAMY!!!

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!!!

Proponujemy naukę w naszym technikum w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą zawodach:

 • technik kucharz
 • technik kelner
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista

oraz w szkole zawodowej na kierunkach:

 • kucharz małej gastronomii
 • sprzedawca

POSTAW NA SPRAWDZONĄ I RZETELNĄ SZKOŁĘ. ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ TERAZ.

Nasza szkoła kształci w atrakcyjnych i przyszłościowych kierunkach. Mamy bogatą ofertę edukacyjną przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

ATUTY naszej szkoły:

 • kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach
 • dobre warunki lokalowe i nowoczesna baza technodydaktyczna
 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe z bogatym wyposażeniem w pomoce i środki dydaktyczne

Czekamy właśnie na Ciebie.