Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Liceum Ogólnokształcące


Liceum Ogólnokształcące nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak:

- język polski,

- historia,

- WOS.

W szkole nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.


Szkoła nie tylko uczy, ale też bawi:

- spływy kajakowe,

- warsztaty tematyczne,

- pikniki integracyjne,

- konkursy wyjazdowe.

Nasi uczniowie realizujący rozszerzoną naukę przedmiotów humanistycznych uczestniczą również w wyjazdach do teatru, kina, filharmonii.


Przedmioty:

- język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym,

- WOS realizowany jest na poziomie podstawowym, a dla uczniów zainteresowanych na poziomie rozszerzonym.


Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych, między innymi:

- filologia polska,

- wiedza o teatrze,

- prawo,

- historia,

- nauki polityczne,

- socjologia,

- pedagogika,

- psychologia.


Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.