Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

TECHNIK ADMINISTRACJI

Na kierunku Technik Administracji poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Nauczysz się przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych, porozumień, decyzji, regulaminów itp. Pokażemy Ci, jak posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową. Nauka na tym kierunku trwa 2 lata.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, a także w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach, gdzie potrzebni są pracownicy posiadający umiejętność sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych.