Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

TECHNIK BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy, identyfikuje zagrożenia i ryzyka zawodowe, ustala przyczyny i okoliczności wypadków, sporządza dokumentację powypadkową, przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników.

Absolwenci po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Czas trwania nauki to trzy semestry.