Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Technik hotelarstwa


Na starcie otrzymasz strój niezbędny do reprezentowania zawodu hotelarza. Będziesz wyjeżdżał do najlepszych hoteli w Polsce.

Nie płacisz za produkty wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. W szkole nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.

Nasza pracownia hotelowa jest wyposażona w profesjonalny sprzęt. Tylko u nas nauczyciele praktycy, mistrzowie zawodu.


Szkoła nie tylko uczy, ale też bawi:

- spływy kajakowe,

- warsztaty tematyczne,

- pikniki integracyjne,

- konkursy wyjazdowe.


Tylko u nas masz możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności z obsługi:

- kelnerskiej,

- baristycznej,

- barmańskiej,

- dietetycznej.


W trakcie nauki w zawodzie technik hotelarstwa będziesz:

- poznawać tajniki zawodu hotelarza pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli zawodu i specjalistów ze znanych hoteli,

- zdobywać wiedzę dotyczącą organizacji pracy i zarządzania nowoczesnymi hotelami,

- zdobywać niezbędne w tym zawodzie umiejętności z zakresu języków obcych,

- poznawać zasady savoir-vivre,

- odbywać praktyki zawodowe w najlepszych hotelach na Pomorzu,

- brać udziału w prestiżowych konkursach,

- uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych do hoteli.


Po ukończeniu technikum w zawodzie technik hotelarstwa możesz:

- być zatrudniony w najlepszych hotelach, także za granicą,

- pracować w ośrodkach wypoczynkowych, na promach, w żegludze i lotnictwie,

- prowadzić własną działalność gospodarczą,

- planować i realizować karierę zawodową w branży turystycznej i hotelarskiej,

- pracować jako specjalista ds. marketingu i promocji przedsiębiorstwa hotelarskiego,

- specjalizować się w sprzedaży usług hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych,

- podjąć studia na najlepszych wyższych uczelniach.


Szczerze mówiąc, jakiegokolwiek produktu byśmy nie mieli, nasz konkurent może go skopiować.

Określonego rodzaju łóżka, telewizory, głowice prysznicowe, wszystko to może być skopiowane.
To co nie może być powielane, to autentyczna, osobista obsługa.
- Jim Hartigan, Hilton Hotels Corporation