Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka na tym kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Nauczysz się technik ochrony mienia przed kradzieżą. Nauczysz się posługiwania bronią, odbędziesz specjalistyczne szkolenie z zakresu samoobrony oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Nauka na tym kierunku trwa 2 lata.
Zatrudnienie po tym kierunku znajdziesz w firmach ochroniarskich i agencjach detektywistycznych. Możesz również starać się o pracę w Biurze Ochrony Rządu.