Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Oferta Szkoły Branżowej II-go stopnia skierowana jest do osób, które ukończyły szkołę branżową I-go stopnia w zawodzie KUCHARZ - to kontynuacja kwalifikacji z poprzedniej szkoły. Po ukończeniu szkoły II-go stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kolejnym ważnym aspektem szkoły branżowej II-go stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, co wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I-go stopnia.

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej - w piątki oraz soboty, co 2 - 3 tygodnie.