Display projekt bez tytu u  1

Terminarz kandydata

Ósmoklasiści! Egzaminy jeszcze przed Wami, ale już najwyższy czas pomyśleć o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Sprawdźcie terminy składania wniosków i dokumentów, żeby żaden Wam nie umknął.


Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00.

Pamiętaj, jeśli chcesz zapisać się do naszej szkoły, wejdź na stronę https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl/ Po zalogowaniu się, znajdź nas pod nazwą Technikum Zawodowe nr 1, Liceum Ogólnokształcące nr 10 lub Szkoła Branżowa I-go Stopnia. Więcej informacji o kierunkach znajdziesz na stronie http://www.szkoly-slupsk.pl/strony/rekrutacja


Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu

W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00 należy samodzielnie wprowadzić do systemu oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Zmiana w wyborze szkoły

W terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 jest możliwe dokonanie zmiany w wyborze szkoły.


Termin ogłoszenia list kandydatów

22 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych.


Złożenie dokumentów w szkole

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00 kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć w szkole potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy,
  • karty zdrowia.


Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.