Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Display projekt bez tytu u  1

Terminarz kandydata

Ósmoklasiści! Już najwyższy czas pomyśleć o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Sprawdźcie terminy składania wniosków i dokumentów, żeby żaden Wam nie umknął.


Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Pamiętaj, jeśli chcesz zapisać się do naszej szkoły, wejdź na stronę https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl.
Po zalogowaniu się, znajdź nas pod nazwą Technikum Zawodowe nr 1 lub Szkoła Branżowa I-go Stopnia. Więcej informacji o kierunkach znajdziesz na stronie REKRUTACJA.

Jeżeli chcesz dołączyć do Liceum Ogólnokształcącego nr 10 to wnioski przyjmujemy bezpośrednio w sekretariacie szkoły.


Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu

W terminie do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Zmiana w wyborze szkoły

W terminie do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 jest możliwe złożenie nowego wniosku oraz dokonanie zmiany w wyborze szkoły.


Termin ogłoszenia list kandydatów

12 lipca 2024 r. do godz. 15:00. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych.


Wydawanie skierowań na badania lekarskie

W terminie do 16 lipca 2024 r. do godz. 15:00. w sekretariacie szkoły będą wydawane skierowania na badania lekarskie.


Złożenie dokumentów w szkole

W terminie do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć w szkole potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy,
  • karty zdrowia.


Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r. do godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.