Najlepsi z najlepszych!

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Uczeń na medal” oraz „Klasa na medal”.

Liderem wśród wszystkich uczniów w klasyfikacji śródrocznej jest Maksymilian Okroj z klasy 3A Technikum, który ze wszystkich przedmiotów uzyskał średnią wynoszącą 5,36.

Z przedmiotów ogólnych na prowadzenie w I semestrze wyszła Lidiia Kushnir z klasy 2B, ze średnią ocen z przedmiotów ogólnych wynoszącą 5,22.

Najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych otrzymały ex aequo Anna i Klaudia Taraszkiewicz, uczennice klasy 4B. Średnie wynoszące 5,8 to imponujący wynik, brawo.


„Klasą na medal” została klasa 4B, której wychowawczynią jest Pani Emilia Marchewka. Średnia klasy wyniosła 4,55.

Postanowiliśmy również nagrodzić uczniów z frekwencją wynoszącą 100%. Są to następujące osoby:

  • Laura Barczak, ucz. kl. IID
  • Lidiia Kushnir, ucz. kl. IIB
  • Natalia Paczuła, ucz. kl. IIIBR
  • Mateusz Sak, ucz. kl. IID


Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że Wasze wspaniałe wyniki utrzymają się do końca roku szkolnego.

Galeria