Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekty

ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT INKUBATOR ROZWOJU ZAWODOWEGO

31.12.2012 roku zakończyliśmy projekt „Inkubator Rozwoju Zawodowego dla osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim”. Przeszkoliliśmy 180 osób w ciągu dwóch lat.

Celem głównym założonym w projekcie była reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk poprzez naukę zawodu zintegrowanego z potrzebami regionalnego rynku pracy. Cel był realizowany na dwóch płaszczyznach: bezpośredniego zaktywizowania grupy docelowej – kursy zawodowe oraz zorganizowanie zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy.

Grupą docelową było 168 osób niepełnosprawnych (85K i 83M) z powiatu słupskiego i miasta Słupsk w wieku 15-64 lat. 67 osoby są to wychowankowie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Słupsku (47 os w tym 22 K i 25 M) i Damnicy (20 os 13 K i 7 M). W trakcie trwania projektu zwiększył się główny wskaźnik w związku z oszczędnościami jakie powstały. Chcieliśmy zapewnić efektywność kosztową realizacji kursów więc ostatecznie przeszkolono 180 osób niepełnosprawnych (116K i 64M) z powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Osoby, które brały udział w projekcie były to osoby bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo.

Reasumując projekt cieszył się dużym powodzeniem. Kursy były organizowane na najwyższym poziomie i wiele miłych słów usłyszeliśmy od uczestników szkoleń.
Dziękujemy wszystkim i życzymy powodzenia.

06 listopada 2012r. rozpoczął się kurs „Kucharz – kuchnia śródziemnomorska z modułem organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingiem” w ramach projektu „Inkubator Rozwoju Zawodowego dla osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w kursie biorą osoby dorosłe, niepełnosprawne z powiatu słupskiego. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem.Pod okiem doświadczonych fachowców kursantki i kursanci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi pracy w zawodzie kucharz, z umiejętnością obsługi konsumenta. Poznają kuchnie śródziemnomorską, a także nabędą umiejętność wykonywania dekoracji z owoców i warzyw – CARVING.

06 listopada 2012r. rozpoczął się kurs „Specjalista ds. kadr i płac z elementami pracownika biurowego” w ramach projektu „Inkubator Rozwoju Zawodowego dla osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w kursie biorą osoby dorosłe, niepełnosprawne z powiatu słupskiego.Pod okiem doświadczonych fachowców kursantki i kursanci zdobędą wiedzę i umiejętności z obsługi komputera, programu płacowego Symfonia. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia poznają również zagadnienia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowej.